Mitä ADHD on?

ADHD on toiminnanohjaukseen ja tunnesäätelyyn liittyvä oireyhtymä, joka usein vaikeuttaa arjessa toimimista. Moni ADHD- ihminen on tottunut omaan arkeensa, mutta miettii usein, miksi toisilla ihmisillä asiat tahtovat sujua helpommin ja paremmin. ADHD- ihmiset usein ajelehtivat elämässään, päätösten tekeminen on vaikeaa tai ne tulee liian impulsiivisesti tehtyä. Usein ADHD-ihmisellä on ahdistukseen ja masennukseen liittyviä oireita, jotka […]

Testaus

Hei, Tämä on testi nro 1.