Tietoja minusta

Minä olen neuropsykiatriaan erikoistunut psykiatrinen sairaanhoitaja, jonka erityisosaamista on ADHD- tutkimukset ja ratkaisukeskeinen/kognitiivinen neuropsykiatrinen valmennus (nuoret/aikuiset). Lisäksi teen lyhytterapiaa mm. masennus-/ahdistusoireisille tai elämänkriisin läpikäyneille, mm. avioero, lapseen liittyvät asiat, vakava sairastuminen, uupumus tms.

Minulla on pitkä työhistoria sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidosta ja työkokemusta on sekä aikuisten että nuorten kanssa työskentelystä. Olen työskennellyt mm. OYS:n psykiatrian poliklinikalla neuropsykiatrisessa tiimissä sekä tehnyt peruspsykiatrisia arvioita, työkykyarvioita ja ollut ohjaajana vakavasti traumatisoituneiden ryhmässä. Olen pitänyt ADHD- diagnoosin saaneille aikuisille psykoedukaatioryhmää ja psyykkisesti oireilevien nepsylasten vanhempien ohjattua tukiryhmää. Lisäksi olen ollut osana lasten ja nuorten psykiatrista työryhmää. 

Olen käytännönläheinen ja konkreettinen työtavassani, käynnin jälkeen sinun ei tarvitse ihmetellä mistä puhuttiin ja tiedät mihin suuntaan lähdetään työstämään asioita. Saat kattavasti tietoja erilaisista ratkaisuvaihtoehdoista elämässä askarruttaviin ongelmiin sinulle räätälöitynä pakettina. Tarvittaessa ohjaan myös lääkärille. 

Koulutustausta
Lähihoitaja (2006), 

Sairaanhoitaja AMK (2018), 

Lisäkoulutuksena ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (30op), IPC- lyhytterapia koulutus sekä käynnissä oleva kognitiivinen lyhytterapia koulutus, Päihdetyön koulutus (Oulun yliopisto/PPSHp 12op), sekä useita lyhyempiä koulutuksia mm. DIVA- koulutus, Autismikirjon koulutuksia, (erityisesti naisella ilmenevä autismi), sukupuolisuuden moninaisuus yms.

Mielen Sekasotku

Mielen Sekasotku tarjoaa psykiatrisen sairaanhoitajan palveluita, erityisesti ADHD- ihmisille suunnattua neuropsykiatrista valmennusta ja lyhytterapiaa sekä ADHD- arvioita.

Sijainti

Osoite

Hallituskatu 21 2. krs
90100 Oulu